Sladjana Popovic

1
Mar

Sladjana Popovic

desc
Director & Head of ESG & Sustainability SEE
CBRE
Slađana Popović je direktor i regionalni rukovodilac ESG odeljenja u kompaniji CBRE SEE, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti konsultantskih Real Estate usluga. Specijalizovan fokus joj je na komercijalnim nekretninama, naročito rešenjima za održivu gradnju, energetsku efikasnosti objekata i ESG usluga.
Profesionalni rad upotpunila je učešćima na raznim konferencijama u zemlji i inostranstvu, kao i publikacijama na temu procene vrednosti nekretnina, urbanom razvoju, i principima održive gradnje. Član je više profesionalnih udruženja, upravljačkih tela i radnih grupa pri međunarodnim profesionalnim RE organizacijama.